Yabancı Dil Eğitimi

ÖZEL BURSA KÜLTÜR OKULLARINDA YABANCI DİL EĞİTİMİ


Bir yabancı dil öğrenmenin dahi yetersiz kaldığı günümüz koşullarında , dil edinimi çok büyük önem taşımaktadır. Özel Bursa Kültür Okulları olarak, hedefimiz öğrencilerimizin çok küçük yaşlardan itibaren yabancı dil öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak ve değişik kültürler hakkında farkındalıklarını geliştirerek, onları özgüvenleri yüksek bireyler haline getirmektir.

İnsan beyninin en esnek olduğu, algılamanın, kodlamanın, dilin en etkin şekilde öğrenilebildiği yaşların çocukluk yaşları olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir bu sebeple okulumuzda İngilizce öğrenmeye dört yaşında başlanır. Amacımız öncelikle dili sevdirmek ve öğrencilerimizin bu becerileri sadece sayısal olarak testlere yahut yazılılara dökmelerini değil, gerçek hayata da aktarabilmelerini, ezberlemelerini değil edinimlerini sağlamaktır. Öğrencilerimiz anaokulundan itibaren İngilizce  kitap  okuma alışkanlığı kazanırlar. Okuma anlama becerilerini geliştirmenin yanında okudukları kitapları tiyatro oyunları ile sahneye koyarlar.

 Öğrencilerimiz dilin yapısını ve kurallarını öğrenip dil kullanımı ile ilgili temel dört beceriyi (konuşma-yazma-okuma dinleme) kazanırken, diğer yandan da ders içerisinde ve dışında yaptıkları performans ve projeler, veli katılımlı  portfolyo sunumları ,öğrendikleri şarkılar, sergiledikleri tiyatro oyunları ,müzikaller ve skeçler , okulumuzun bünyesinde olan cep sinemalarımızda izledikleri filmler , özel etüt salonlarımızda gerçekleştirdiğimiz 5 kişilik gruplar halinde İngilizce konuşma dersleri ve yabancı dili, müfredatın bir parçası olarak; matematik, fen gibi derslerin içerisinde harmanladıkları ortamlarda İngilizcelerini pekiştirirler.

    Öğrencilerimize lise düzeyinde ise, Avrupa’da ortak bir yabancı dil öğretim programı ve yabancı dil öğretiminde ortak bir standart, ortak ölçütler ve buna dayalı bir araç geliştirmeyi hedefleyen The Common European Framework (Avrupa Dil Pasaportu) seviyeleri temel alınarak oluşturulmuş seviye sınıfı (kur eğitimi) uygulanır. Sene başında yapılan seviye tespit sınavıyla belirlenen kur sınıfları belirlenir.

Lise İngilizce eğitiminde Kur Sisteminin yanı sıra Debate-İngilizce Münazara yarışmaları düzenlenir. Yıl boyunca devam eden münazaralar yarı final ve büyük final ile sonuçlanır. Münazara etkinliğinin öğrencilere katkısı yadsınamaz. Tıpkı topluluk önünde konuşmak, dil becerilerini geliştirmek, beden dili ve mimikleri kullanarak seyirciyi etkilemek gibi becerilerin yanı sıra en büyük katkısı sunulan bir konuyu İngilizce olarak derinlemesine araştırıp, gerekçelerini ve örneklerini bularak, karşı takımın fikirlerini de çürüterek bunu jüriye İngilizce olarak sunmalarıdır.

Bunun yanında lise düzeyinde her yıl MUN düzenlenir .  MUN (Model Unıted Natıons)  ,lise ve üniversite  seviyesinde öğrencilerinin Birleşmiş Milletlerdeki güncel konuları İngilizce tartıştığı, devletler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin rollerini öğrencilerin üstlendiği bir  simülasyondur.

Öğrencilerimiz birden fazla komisyonda, İnsan haklarından  iklim değişikliğine kadar pek çok güncel konuyu Birleşmiş Milletler Komisyonundaki ülkelerin rollerini üstlenerek  İngilizce olarak tartışır ve  çözüm ararlar. Hem  bakış açılarını ve genel kültürlerini  hem de İngilizcelerini geliştirirler.

Öğrencilerimiz Türk ve yabancı öğretmenler ile eğitim görmektedirler. Dilin yapısını temel kavramları öğrendikleri main course (ana ders) ve okuma, yazma dinleme ve konuşma becerilerini geliştiren skills ( beceri dersi ), İngilizce konuşma odamızda rahat bir ortamda, kendini ifade etme ve konuşma becerilerini geliştiren  ve iki öğretmen ile iki farklı gruba ayrılarak işledikleri speaking (konuşma dersleri) ve ayrıca daha küçük gruplarda  farklı öğretmenler  ile group speaking (grup konuşma dersleri) dersleri görürler.

Kültür Okullarında derslerimiz “akıllı tahta sistemi “ile bilgisayar ve internet destekli olarak işlenmektedir. Bu derslerde öğrencilerimiz düzeylerine uygun olarak seçilmiş kitaplarımızın tamamlayıcısı niteliğindeki güncel bilgisayar destekli programlar ile birlikte etkin öğrenme ortamlarını sağlayan hikâyeler, oyunlar, şarkılar ve videolar gibi birçok farlı kaynaktan faydalanırlar. Ders dışında da bu programlar sayesinde tekrarlarını yapabilmektedirler.

Ayrıca öğrencilerimiz İngilizcenin yanı sıra  üçüncü sınıftan itibaren Almanca, Fransızca, İspanyolca veya İtalyanca gibi farklı bir ‘ikinci’ yabancı dil öğrenirler.  Farklı bir dil öğrenmenin yanında farklı kültürleri de tanıyarak bakış açılarını geliştirirler.

ÖLÇME  DEĞERLENDİRME
 

3.sınıf düzeyinden başlayarak öğrencilerimize okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin ölçüldüğü EPE (İngilizce Değerlendirme Sınavları ) uygulanmaktadır. Birinci oturumda okuma, yazma ve dinleme bölümlerinin olduğu yazılı sınav, ikinci oturumda da konuşma becerisinin  farklı komisyonlarda  mülakatlar ile değerlendirildiği sözlü sınav uygulanır.

Uygulanan yazılı sınavlar, EPE sınavları ve quizlerin yanı sıra öğrencilerimiz sınıflar düzeyinde belirlenmiş gözlem formları ile ders içerisinde değerlendirilir. Ayrıca istenen hedeflere uygun belirlenmiş sınıf içi portfolyo çalışmaları ve performans etkinlikleri ile öğrenme süreçleri değerlendirilip gözlem formları ile program hedeflerinin gerçekleştirilme düzeyi ölçülmektedir. Bu ölçümler sonucunda hem öğrencilerimize hem de velilerimize geri bildirim yapılır ve öğrencilerimizde kendi dil gelişimleri hakkında farkındalık kazandırılmış olur.

8. sınıflar düzeyinde öğrencilerimiz, lise öğrenimine geçiş sınavlarına diğer branşlarda olduğu gibi İngilizce dersinde de farklı yöntem ve tekniklerle hazırlanırken çok farklı kaynaklardan çok fazla soru görme şansı yakalarlar. Yapılan özel derslerle ve grup dersleriyle de öğrencilerimizin eksikleri ile birebir ilgilenilmektedir. 7. sınıf sonuna kadar edindikleri İngilizce kazanımlarına, sınav ve soru çözme teknikleri ile ilgili kazanımları da eklenir ve bu sınavlara uygun düzenli hazırlık sınavları ile değerlendirilir.

 

Veli Yorumları

Kızım Aydan Çimer, anasınıfından beri yaklaşık 4yıldır okulunuzda mükemmel seviyede  bir İngilizce eğitimi almaktadır.  Kendimde  bir İngilizce öğretmeni olduğumdan ,konuşma, yazma, dinleme ve okuma   becerilerinin derslerde oldukça iyi bir seviyede verildiğini , bu eğitimin eve verilen gerek yazılı, gerekse online ödevlerle  pekiştirildiğini gözlemlemekte ve bunu takdir etmekteyim . Evde kızımla İngilizce sohbetler edebiliyor olmak beni çok keyiflendiriyor.

(Aydan’ın ablası, büyük kızım  Feride Çimer  de şu anda  İstanbul Erkek Lisesinde okumakta ve okulunuzun verdiği   İngilizce eğitimi sayesinde İngilizce derslerinde oldukça güzel başarılara imza atmaktadır. )

Çalışmalarınızın ve başarılarınızın daim olmasını dilerim .

 

Şenay Çimer

Oğlumuz anaokulundan  beri Kültür okullarında okumakta. Okulunu çok sevmesi  ve ona kattıkları ile her geçen gün gelişiminin daha iyiye gitmesi bizleri ebeveyn olarak  her zaman çok mutlu etmiştir. Bu sebeple  Lise tercihimizi de Kültür okulları yönünde  yaptık . Bu  öğretim yılında  Debate  ve MUN gibi çocuklarımızı çok yönlü gelişimine katkıda bulunan projeleri hayata geçiren, destek ve emek veren öncelikle İngilizce  öğretmenlerimize  ve okul idarecilerimize  teşekkür ederiz .

Mehmet – Müberra Bayraktaroğlu

Endişe ve heyecan ile başladığımız 1. Sınıf İngilizce derslerine , müthiş bir ilerleme ,güzel bir aksan  ve öğrenme arzusu ile devam ediyoruz.

Mine Uçar

Ailemizin ikinci gözbebeği  kızımız İdil iki senedir Kültür Okullarının üyesi.Büyük kızımızdan edindiğimiz  tüm olumlu deneyimler sonucunda küçük kızımızı da  Kültür Ailesine emanet ettik . Çünkü emindik ki; her alanda olduğu gibi İngilizce eğitiminde de eksiksiz yetişecekti ve tabii ki yanılmadık. Kızımızın İngilizce eğitiminde okuma, anlama özellikle günlük hayatta duruma uygun İngilizce konuşabilme becerisine sahip olmasını sağlayan tüm İngilizce zümresine  ve dersi sevmesini sağlayan İngilizce ders öğretmenlerimize sonsuz saygılarımızı sunuyoruz, başarılarının devamını diliyoruz.

NEVRA DACİ SULA

Taha’nın ilgili ve disiplinli bir eğitim alırken aynı zamanda okulundan duygusal doyum da sağlayabilmesi adına tercihimiz Kültür Anaokulu olmuştu. Yılın sonuna gelmişken tüm açık yürekliliğimiz ve sevincimizle söylememiz gerekir ki, iyi ki burayı tercih etmişiz! İstediğimiz “çocuğa çocuk olduğu için değer veren yaklaşımı” burada bulduk çok şükür… Oğlumuzun eğitim öğretim hayatına öncelikli katkı verecek olan İngilizce eğitimi ise bizim için tam bir joker oldu. Çocuklarımızın başaramama korkusu ve sevdirilmeme sebebiyle İngilizce derslerinden fazlasıyla uzak olduğu ülkemizde Taha’nın İngilizceyi bu kadar sevmesi ve bu alandan heyecanla bahsetmesi bizim için büyük mutluluk…

Sınıf öğretmenimiz başta olmak üzere tüm branş öğretmenlerimiz ve bilhassa İngilizce öğretmenimize bu anlamda gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Hepiniz iyi ki varsınız…

Gamze-Emrah GÜLTEKİN

Okulunuz öğrencilerinden 3-G sınıfından Ömer Özgür ve 6-K sınıfından Salih Efe Özgür’ün annesiyim. Her alanda   başarısını kanıtlamış Kültür Okullarının, İngilizce zümresi öğretmenlerini, bir  İngilizce öğretmeni olarak özverili çalışmaları nedeniyle gönülden tebrik ediyorum. Her iki oğlumda sizlerin sayesinde İngilizce dersini çok seviyor ve İngilizce ödevlerini  yardımsız, çok da istekli  bir şekilde yapıyor. İngilizce eğitiminde  çok önemli olan  dört  temel becerinin en etkili  ve  kalıcı şekilde uyguladığını görüyorum. Güler yüzünüz,  ilginiz ve özverili çalışmalarınız sayesinde, çocuklarımızda kalıcı öğrenme sağlıyorsunuz. Bütün öğretmenlerimize çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, selamlar…

 

Işıl Özgür

Sizinle yaptığımız görüşmede İpek hafta sonu ödevlerini yapıyor ,İngilizce çalışmalarını Pazar gününe  bırakıyor diye aktarmıştım .  İpek eve gelince okulda yaptıklarını paylaşan bir çocuk olmasına rağmen İngilizce dersler  ile ilgili bir şey anlatmıyordu. Sizinle yaptığımız telefon görüşmesi sonucu çok teşekkürler ki   her şey değişti. İpek ödevlerini zamanında yapmaya başladı. Artık okuldan geldiğinde işlediğiniz İngilizce metinleri  bana okuyor, Türkçe çevirisini yapıyor İpek’in İngilizceye ilgi duymasını sağladınız, her şey için teşekkürler.

YASEMİN AYDIN

Bu sene  biz de Kültür Ailesine katılanlardanız. Cem Çağan Anaokulu hazırlık sınıfında. Çağan okulumuzda İngilizceyi  eğlenceli aktiviteler, şarkılar ve oyunlarla öğrendiği için, öğrendikleri daha kalıcı oldu. Özellikle sevimli kahraman Minigon In maceralarıyla çok ilgilendi. Bu da çocuğumuzun hayal dünyasını geliştirirken , bilgilerin daha kalıcı olmasını sağladı. Eve gönderilen worksheet’ler, resimli kartlar, renkli eğlenceli çizimler bizlere ek aktivite olanağı sağladı.  Eğlenerek öğreniyor oluşu sayesinde İngilizce dersini çok sevdi.  Telaffuzu, cümle ve kelime dağarcığı gelişti. Emeklerinden dolayı  İngilizce öğretmenlerimize tekrar teşekkür ediyoruz.

 

Özge Işık

Okulunuz 11. sınıf öğrencisi Mustafa Oğuz Duman’ın babasıyım. Oğlum, ilköğretim öncesi hazırlık sınıfından bugüne Kültür Okullarının öğrencisidir. İngilizce dil eğitiminde okulunuzun İngilizce zümresinin ve İngilizce öğretmenlerimizin gerek ders kitabı seçiminde, gerekse derslerin okul içinde ve okul dışındaki faaliyetlerle işlenmesinde gösterdikleri özen, çaba ve başarıları için tüm İngilizce öğretmenlerimize ve okul yönetimine teşekkürlerimi sunuyor, başarılarınızın devamını diliyorum.

Haldun Duman

Bir çocuk eve geldiğinde bir ders hakkında heyecanla bahsediyorsa ve keyif alarak öğrendiği gözlerinden okunuyorsa yapılan işlerin doğru olduğuna kanaat edersiniz . Emeklerinden  ve sabrından dolayı bizde İngilizce öğretmenimize teşekkür ederiz.

 

Seçil-Mürsel Durmaz

Anaokulu da dahil  5 yıldır okulunuza devam eden  4-G sınıfından İnci Sarıtaş’ın annesiyim .Öncelikle kızıma dil sevgisi kazandırdığınız için teşekkür ediyorum .  Harika öğretmenlerden oluşan zümreniz sayesinde kızım hem okulunu hem de İngilizceyi çok seviyor ve çok başarılı. Sevgi ,ilgi ve güler yüzünüz sayesinde İngilizce derslerini hem keyifle geçiriyor hem de hızlı ve kalıcı şekilde öğreniyor. Herkese teşekkürler selam ve sevgiler …

 

Nergis Sarıtaş

Zeynep Nur’un  İngilizce dersi ile ilgili kendi görüşlerini paylaşarak başlamak istiyoruz; “İngilizce dersini çok seviyorum . Çünkü öğretmen bana ne yapacağımı söylüyor. Yeni şeyler öğrenince çok  mutlu oluyorum . İngilizce kelimeler öğrenince  daha da çok seviniyorum .  Bir de kendimi ifade edebiliyorum . İngilizce dersinde öğretmen bize soru sorduğunda ben bilirsem çok mutlu oluyorum . “   Anne babası olarak bizlerin görüşleri; öncelikle Özel Bursa Kültür  Okulları   ile çocuğumuzun erken yaşta tanışmasından dolayı  çok memnunuz. Bu konuda okulunuzun tüm çalışanlarına teşekkür ederiz. Beklediğimiz ilgi  ve özveriyi fazlasıyla gösterdiğinizi düşünüyoruz. Verilen eğitimin müfredata dayanması  ve değerli öğretmenlerimizin işleyeceği konuları çocuklarımızın yaşına  uygun  anlatması sayesinde öğrencilerimizin  okula sevinçle giden  çocuklara dönüştüklerini düşünüyoruz. Öncelikle sınıf öğretmenimiz , İngilizce öğretmenlerimiz  ve tüm branş öğretmenleri ve tüm teyzelerimize  teşekkürü borç biliriz.

HAVVA- HASAN BAYRAM

Ben Ela Kızgın ‘ın annesi  Aynur . Ela’nın bu sene İngilizce dersini sevmesinin en önemli sebeplerinden biri  İngilizce  öğretmenimiz .  Onların yaşına o kadar güzel iniyor ve evde biz anne,baba olarak  bunu o kadar güzel hissediyoruz ki emeklerinden dolayı öğretmenimize teşekkür ediyoruz .  Elaya kattıkları için  ve İngilizceyi sevdirmenin yollarını  güzel bir şekilde sunduğu ve çocuklarımızı sahiplenerek onları mutlu ettiği için ayrıca teşekkür ediyorum . Biz Kültürle okula başladık ve Kültürü,  sizleri  kızımın duyduğu  sevgi ile daha çok sevdik. Emeği geçen herkese teşekkürler.

 

Aynur Kızgın

2-G den Mehmet Efe Gün ‘ün  velisiyim .  Oğlumun İngilizce dersine olan ilgisi,  yabancı dili severek isteyerek yapmak istemesi, bu yılki İngilizce kazanımları ve  özellikle İngilizce öğretmenlerinin bire bir katkısı  bizi çok mutlu etti.  Bunun için emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum.  Selam ve Saygıyla…
 

Gökalp Gün

Değerli İngilizce zümresi ,  11. Sınıf öğrencisi Gözde Ece’nin annesiyim. Kızım 6 senedir Kültür Okullarında  eğitim almaktadır. Okulumuzun yabancı dil eğitiminden oldukça memnunuz. Ece’nin okuma, konuşma ve yazma  seviyesi her geçen gün daha da ilerliyor. Funtalyada’ki  Best  Delegate ödülü ile bunu taçlandırdığını düşünüyorum.

Sibel Özdoğan

Okulunuz 11. Sınıf öğrencilerinden Hande  Koyunlular ’ın babasıyım. Kızım  eğitim hayatına okulunuzda  başladı ve 11 senedir  de okulunuzda eğitimine devam etmektedir.  Kültür okullarında geçen eğitim hayatında en önemli ve başarılı bulduğum konulardan  biri de iyi bir yabancı dil eğitimi almasıdır. Üniversite mezunu olmama rağmen maalesef ülkemizde verilen yabancı dil eğitiminin yetersizliği  nedeni ile  bu yaşıma kadar sürekli bir dili yeterli konuşamamanın eksikliğini yaşadım ve yaşıyorum. İş nedeni ile onlarca kez yurtdışına çıktığımda dil en önemli sorunum oldu.  Bence eğitim hayatımızda iyi bir eğitim ile en az bir dili de öğrenmek eğitim hayatının olmazsa olmazıdır.

   Kızımı 2017 yılında İngiltere’ye dil okuluna gönderdiğimde ,son iki senede yurtdışında yaptığımız tatillerde dil rehberimiz olduğunda ne kadar iyi bir dil eğitimi aldığını  yaşayarak gördüm. Hande tek başına İngiltere’ye de gittiğinde  de  ne katılımcılarla  ne de  yerel halkla  iletişim kurmakta hiçbir sıkıntı yaşamadı. Umarım ve dilerim eğitim hayatını  tamamlayana kadar daha  da ileriye gider .Saygılarımla

Hakan Koyunlular

Oğlum; Özel Bursa Kültür Okulları Fen Lisesinde 9. Sınıfta okuyor.  Birçok konuda olduğu gibi İngilizce öğrenimi konusunda da şanslı olduğumuzu düşünüyorum.  Oğlumuzun İngilizceyi hem akademik yönden iyi öğrendiğini, hem de öğrendiklerini günlük yaşamda  kullanma konusunda desteklendiğini görmek mutluluk verici. Birbirleri ile  İngilizce konu tartışabilir  seviyeye ulaşmaları çok güzel . Başarılı  ve yenilikçi okulumuzun çocuklarımızı hayata hazırlama konusundaki  yaklaşımını beğeniyor ve kesinlikle destekliyorum .

Emine Sevgican

Sevgili öğretmenim,  oğlumuzun İngilizcedeki gelişimini görmek bizleri her geçen gün çok mutlu ediyor. Her öğrendiği  yeni  kelimeyi bizlere anlatırken gözlerinin içinin parladığını  ve ne denli mutlu olduğunu görebiliyoruz.  İngilizceyi  bu denli sevmesini sağladığınız için emeklerinize çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla…

Özgür Ailesi

İngilizce dersine eşlik etmek üzere  seçilen materyaller,kitaplar çocukların öğrenmesini çok kolaylaştırıyor.Eğlendikleri için çok kolay öğreniyorlar. Özenli çalışmaları için İngilizce öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz.

Esra- Serdar Şipal

Okulumuzdaki değerli İngilizce zümresine;  çocuklarımıza vermiş oldukları yabancı dil eğitimindeki katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Evlatlarımıza İngilizce temelini  veren ve dersi sevdiren siz değerli İngilizce zümre öğretmenlerimizin çocuklarımızın yabancı dildeki başarılarında katkıları çok büyük. Biz sizden başarılarınızın devamını temenni eder, Beriş ailesi olarak saygılarımızı sunarız.

Selen Beriş

Yeterli gramer bilgisine sahip olmak anadilimizde bile  konuşmamızın  akıcılığını  ve anlaşılabilirliğini olumlu yönde etkilemektedir. Yabancı dil  öğrenirken de aynı temel bilgi ile donanımımızı sağlayabiliyorsak bence en önemli adımı atıyoruz demektir. Okulumuzdaki İngilizce eğitimi bu bakımdan çocuklarımıza büyük kazanımlar sağlamaktadır . Tüm öğretmenlerimize ve yöneticilerimize bu konudaki katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz.

 

Arzu Somay

Kızımız Özge  beş  yaş anaokulunda , büyük bir heyecan ve istekle İngilizce kelimeler öğreniyor. Evde İngilizce konuşmaya çalışıyor.  Ona bu istek ve heyecanı aşılayan  ve emeğini esirgemeyen, başta İngilizce öğretmeni ve tüm  öğretmenlerine  çok teşekkürler.

Şeyda Özgür