Birinci sınıflarımız oyunla öğreniyor

Birinci sınıflarımız oyunla öğreniyor

18.11.2017

Birinci sınıf öğrencilerimiz ‘e’ ve ‘l’ sesini öğrendiler. Oyun hamurlarından da sesleri , heceleri ve kelimeleri yazmaya başladılar.Oyunla öğrenmenin daha kalıcı ve zevkli olduğunun farkına vardılar.