Serbest Kategori JR

Görev Tanımı


Bu kategoride yarışmacılar veya yarışmacı grupları, kendi tasarlayıp inşa ettikleri projelerini yarışma sırasında sergileyip jüri üyeleri tarafından çeşitli kategorilerde değerlendirilerek, puanlama sonucunda en yüksek puanı elde etmeye çalışırlar.

Projeler Hakkındaki Kurallar


 1. Projeler hakkında herhangi bir sınırlandırma yoktur. Ancak çevresine tehlike arz edebilecek donanıma veya yapıya sahip projelerin, proje raporlarında bu durumları belirtmesi gereklidir.
 2. Katılımcıların 16 ya da 16 yaşının altında olması gerekmektedir.

Yarışma Alanı Hakkındaki Kurallar


 1. Yarışma tarafımızca sağlanan, her katılımcıların projeleri için ayrı sergileme masası içeren bir alanda gerçekleşir. Elektrik ihtiyacı ve benzeri konularda gerekli destek yarışmacılarımıza sağlanacaktır.
 2. Yarışmacılar, projelerini çalıştırmaları gerektiği zaman kurallara uygun hareket etmelidir.

Yarışma Hakkındaki Kurallar


 1. Yarışmanın odak noktası projenin teknik özellikleri, mevcut teknolojilerin ve üretim tekniklerinin kullanımının değerlendirilmesi, aynı zamanda projenin işlevsel olması ve ortaya koyduğu probleme getirdiği çözümün incelenmesidir. Bununla birlikte yarışmacının teknik anlamda konuya hakimliği ve sunum performansının yeterli olması beklenmektedir.
 2. Yarışmacılar, yarışma tarihinden önce yarışma ekibine, ön değerlendirmelerini yapabilmeleri için projelerinin detaylı raporlarını içeren bir dosyayı bkrobotics@kulturokullari.com e-posta adresine gönderirler. Bu raporlarda bulunması gerekenler;

  Projenin temel bilgileri

  Amacı

  Kullanılan malzemeleri

  Üretim süreci ve sonuçlarının mutlaka bulunması gerekmektedir.

 3. Detaylı rapor için son gönderim tarihi 6 Mart 2020 (saat 23.59) olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gönderilen raporlara sahip projelerin, raporları gönderilmemiş olarak sayılıp yarışmaya dahil edilmezler. Bu konuda yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir.
 4. Raporlar incelendikten sonra, ön değerlendirme sonuçlarına göre, yarışmacılara kabul veya ret postaları 10 Mart 2020 (saat 23.59) tarihinden önce eposta adreslerine gönderilecektir. Gönderilen raporlarda ön değerlendirmede göz önüne alınan kriterlerden biridir. Ayrıca ön değerlendirme sonuçları, aynı anda, web sitesi üzerinden açıklanabilir.
 5. Ön değerlendirmeyi geçemeyen projeler yarışmaya dahil edilmeyecektir.
 6. Sergilenmekte olan projelerin değerlendirmesini yarışma alanında gezecek olan jürilerimiz gerçekleştirilecektir.
 7. Değerlendirme 100 puan üzerinden olup, Ek 1'de belirtilen Robolution ekibi tarafından belirlenmiş olan kriterler doğrultusunda puanlanacaktır. 100 puan üzerinden en yüksek puan almış olan ilk üç proje açıklanacaktır.
 8. Projeler sergilenirken tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Sergilenirken projelere gelebilecek maddi zararlarda Özel Bursa Kültür Okulları sorumluluk kabul etmez.

Değerlendirme Tablosu


Değerlendirme Kriteri Puan
Toplam 100
Teknik Yetkinlik

Günümüz teknolojilerini kullanma(10)

Malzemelerin doğru kullanılması(10)

20
Özgünlük

Yaratıcılık (30)

30
Probleme Çözüm Derecesi

Problemi doğru çözebilmesi(6p)

Hızlı bir şekilde çözebilmesi(4p)

10
Sunum Performansı

Sunum tarzı görsellik (10p)

Sunum yapanın tekniği(5p)

15
Tasarım (Maliyet, Performans)

Maliyet(10p)

Dayanıklılık(8p)

Performans (7p)

25

Tüm itirazlar hakem koordinatörlerine yapılacaktır. Bu itirazlar yazılı şekilde sunulmalıdır.

Tüm kategoriler ile birlikte bu kategoride de “Kategori üstü kurallar” geçerlidir.


Detaylı bilgi, soru ve görüşleriniz için: bkrobotics@kulturokullari.com