Özel Bursa Kültür İlkokulu

BAŞARI MUTLULUKTAN GELİR

Mutlu çocuk öğrenir...

Öğrenci odaklı ve “mutlu çocuk öğrenir” mottosundan doğan yapıcı eğitim anlayışımızla ilkokulda, öğrencilerimize temel becerileri kazandırmayı ve öğrencilerimizin özgüven sahibi, sorun çözmede yetkin bireyler olarak yetişmesini amaçlıyoruz.

Öğrencilerimizin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve yeteneklerini göz önüne alarak eğitim - öğretim programını oluşturduğumuz ilkokulumuzda, öğrencilerimizin akademik anlamda eksiksiz bilgi edinmesi için çaba gösteriyoruz.

EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Özellikle 4. sınıfa kadar akademik başarı kadar ahlaki eğitim ve olumlu davranış değişikliği kazanımını da önemsediğimiz okulumuzda; öğrencilerimizin hayata geçirdikleri projelerle üretken olmalarını, sportif faaliyetlerle fiziksel yeteneklerini keşfetmelerini, sosyalleşmelerini, iletişimlerini geliştirmelerini, başkalarının hakkına saygı duymalarını ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerine öncülük ediyoruz.

Her çocuk farklıdır…

İlkokulda, her öğrencinin mevcut algı düzeyinin farklı seviyelerde olduğunun ve farklı yollarla öğrendiğinin bilincindeyiz. Bu yüzden her öğrenciye özgü belirleyici ve ayırıcı niteliklerin, yeteneklerin saptanarak bunların beceriye dönüştürülmesini ve bu becerilerin geliştirilmesini önemsiyoruz. Sadece müfredata dayalı eğitim- öğretim değil, hızla gelişen ve değişen bilgi dünyasında, evrensel amaçlara yönelik stratejilerle eğitim veriyor, öğrencilerimizin akademik başarılarını üst düzeye taşımayı amaçlıyoruz. Başarının kaynağı disiplindir mottosunu benimsemiş okulumuzda kişiye özel çalışma programları hazırlıyor ve konularla ilgili soru çözülerek konuların pekiştirilmesini sağlıyoruz.

Ödev saati uygulaması

Ödev saati uygulaması ile öğrencilerimizin ödevlerini okulda, öğretmen kontrolünde, gerektiğinde öğretmenlerinden destek alarak gözetim altında yapmalarına olanak sağlıyoruz. Ayrıca öğrencilerimiz konuyu kavrayamadığı ya da derse katılamadığı durumlarda öğretmeyi ilke edinmiş̧ öğretmenlerimizle hafta sonları, birebir ders yaparak destek alabiliyorlar.

Özel Bursa Kültür İlkokulu

Özel Bursa Kültür İlkokulu

Sınıflar

20 kişiden oluşan sınıflar, öğretmenlerin yıl sonunda yaptıkları toplantılar sonucunda, her yıl düzenli olarak yeniden oluşturulur. Sınıflar yeniden oluşturulurken seviye sınıfı anlayışı değil, eşitlikçi anlayış temele alınır.

Pekiştirme çalışmaları

Kültür İlkokulu’nda ödev sistemi işlenen konuların tekrarı ve pekiştirilmesi, bireysel eksikliklerin giderilmesine yönelik bir sistem olduğundan ortak verilen ödevlerin yanı sıra isme özel, bireysel ödevlendirmede yapılır. Verilen ödevler, okulda etüt saatlerinde bitecek şekilde planlanır ve okulda yapılır. Ertesi gün branş öğretmenleri tarafından toplanan ödevler tek tek kontrol edilir ve öğrenciye geri bildirim sağlanır.

DİL EĞİTİMİ

Özel Bursa Kültür Okulları’nda öncelikle dilin sevdirilmesi ve öğrencilerin dil becerisini gerçek hayata aktarması amaçlanır. İlkokulda, öğrencilerin dilin yapısını ve kurallarını iyi öğrenip dil kullanımına yönelik dört temel beceriyi (okuma-konuşma-yazma-dinleme) kazanmaları desteklenir.

İlkokulda, dilin yapısını ve kurallarını öğrenip dil kullanımı ile ilgili dört temel beceriyi (konuşma – yazma – okuma – dinleme) kazandıktan sonra; ders içerisinde ve ders dışında yaptıkları performans ve projeler, veli katılımlı portfolyo sunumları, öğrendikleri şarkılar, sergiledikleri tiyatro oyunları, müzikaller ve skeçler, okulumuzun bünyesinde olan cep sinemalarımızda izledikleri filmler, özel etüt salonlarında gerçekleştirdiğimiz 5 kişilik gruplar halinde İngilizce konuşma dersleri ile İngilizcelerini pekiştirirler.

Her sınıf düzeyinde İngilizce ders saatlerinin artarak devam ettiği okulumuzda, 3. sınıftan itibaren öğrencilerimiz, her hafta sinema derslerinde İngilizce alt yazılı filmler izleyerek film sonunda soru cevap uygulaması ile filmi değerlendirirler. Ayrıca her sabah güne okumayla başlayan öğrencilerimiz, okuma saatlerinde haftada iki gün İngilizce kitap okurlar.

Ayrıca 3. Sınıftan itibaren öğrencilerimiz,

Ölçme ve değerlendirme

Öğrencilerimizin istenen hedeflere ulaşıp ulaşmadıklarını belirlerken bir yandan etkinlikler ve projeler diğer yandan da pek çok farklı akademik ölçme değerlendirme yöntemi de kullanılmaktadır.

2. sınıftan itibaren okudukları kitaplar farklı sınavlarda kullanılarak değerlendirilir. 3. sınıftan itibaren de her dönem Özel Bursa Kültür Okulları tarafından bir kez yapılan, EPE (İngilizce Değerlendirme Sınavları) sınavlarımız ile öğrencilerimizin okuma, anlama, dinleme ve konuşma becerileri ölçülüp değerlendirilir. EPE sınav sisteminde birinci oturumda okuma, yazma ve dinleme bölümlerinin olduğu yazılı sınav, ikinci oturumda ise konuşma becerisinin farklı jürilerde mülakatlar ile değerlendirildiği sözlü sınav uygulaması yapılır. Her bir öğrencinin 5-7 dk. arası iki öğretmenle sözlü mülakata tabi tutulduğu sınavda, öğrenciler sınav kriterlerine göre notlandırılır ve çalışma programları bu doğrultuda oluşturulur.

Tüm sınıf düzeylerinde öğrenciler performans ölçekleri ile değerlendirilmekte ayrıca istenen hedeflere uygun belirlenmiş sınıf içi portfolyo çalışmaları ve performans etkinlikleri ile öğrenme süreçleri değerlendirilip program hedeflerinin gerçekleştirilme düzeyi ölçülür. Bu ölçümler sonucunda hem öğrencilerimize hem de velilerimize geri bildirim yapılır ve öğrencilerimiz de kendi dil gelişimleri hakkında farkındalık kazanmış olur.

İkici yabancı dil eğitimi

Öğrencilerimizin dil öğrenirken farklı kültürler hakkında farkındalık kazanmaları da amaçlanır. Bu amaçla okulumuzda 3. sınıftan itibaren öğrenciler İtalyanca, İspanyolca, Fransızca veya Almanca dillerinden birini seçerek ikinci bir yabancı dil eğitimi daha alırlar.

Kazanımlarını, yıl sonunda, ilkokuldan liseye kadar 200 öğrencinin görev aldığı onlarca farklı müzikalin İngilizce, Türkçe, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca dillerinde sergilendiği “6 Dilde Müzikal” etkinliğiyle desteklenir.

ETKİNLİKLERİMİZ ve KULÜPLER

Öğrenciler yaşlarına, seviyelerine, gelişim düzeylerine ve yeteneklerine göre eğitmenler tarafından değerlendirilirler. Bu değerlendirmenin akabinde yeteneklerine uygun olarak başladıkları kulüplerde, hafta içi ders programlarında belirlenen günlerde 2 ders saati kulüp eğitimi alırlar.

 • Binicilik
 • Temel Yaşam Becerileri
 • Buz Pateni
 • Bilişim Atölyesi
 • Jimnastik
 • Kodlama Atölyesi
 • Kort Tenisi
 • Scratch Kodlama
 • Modern Dans
 • Aikido
 • Yaratıcı Drama
 • Futbol
 • Masal ve Hikaye Anlatıcılığı Org
 • Gitar
 • Tiyatro
 • Karikatür
 • Ukulele
 • Basketbol
 • Origami
 • Eskrim
 • Renklerle Hayal Dünyası Seramik
 • Yağlı Boya
 • Robotics
 • Piyano
 • Satranç
 • Halk Oyunları
 • Orff-ritim
 • Yan flüt