Open Class...

Open Class...

12.11.2019

5. ve 6. sınıf öğrencilerimiz için düzenlediğimiz, İngilizce dil becerilerini geliştirirken kullanılan teknikleri velilerimizle paylaşmayı hedeflediğimiz "Open Class" etkinliğimize katılım bu yıl da oldukça yoğundu. Öğrencilerimiz etkinlik sırasında hedef dil becerilerini hem eğlenerek hem de pratik ederek öğrenme fırsatı bulmuş oldu. Tamamen interaktif olan sınıf tahtamızın yanında, kelime becerisini geliştirici oyunlar, dinleme ve okuma çalışmaları ile günlük hayata uyarlanan konuşma etkinlikleri, İngilizce derslerimizde düzenli olarak kullanılmaktadır. Keşfederek ve yaşayarak öğrenme teknikleri ile planlanan derslerimiz, öğrencilerimiz için sevilen ve eğlenceli geçen bir atmosferde işlenmektedir.