Özel Bursa Kültür Lisesi

ADIM ADIM GELECEĞE

Kendini ifade edebilecek iletişim becerisine ve öz güvene sahip, kişinin ilgi alanı, yetenekleri doğrultusunda ve on yıl sonrasını öngörebilen bir perspektifle kariyer planlamasının yapıldığı okulumuzda öğrencilerimize verdiğimiz önem ile bizim için ne kadar değerli olduklarını hissettiriyoruz.

Yeni nesil öğrencilerin beklenti, hayal ve duygularını anlayıp anlamlandırabilen, yenilikçi anlayışa sahip eğitimci kadromuzla modern eğitim uygulamaları ve teknolojileriyle eğitim veriyoruz. Özel Bursa Kültür Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi’nde yetiştirdiğimiz; mutlu, akademik başarısı yüksek, sürekli öğrenmeye ve gelişime açık, entelektüel duruş sergileyen, 21. yüzyıl beceri ve yetenekleri ile dünya vatandaşı kimliğine sahip öğrencilerimizle her daim gurur duyuyoruz.

Özel Bursa Kültür Lisesi

Özel Bursa Kültür Ortaokulu

EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Kişiye özgü eğitim anlayışı

Öğrencilerimizin karakteristik özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve yeteneklerini göz önüne alarak eğitim programını oluşturduğumuz Kültür Anadolu ve Kültür Fen Lisesi’nde, her öğrenciye önem veren, kişiye özgü bir eğitim anlayışıyla eğitim öğretimde kitlesel başarıyı yakalıyoruz.

Ortaokul Programı’nda geliştirilen bilgi, beceri ve tutumlar üzerine inşa ettiğimiz lise programımızda, sadece üniversite sınavlarına hazırlanılan bir öğrenme ortamı değil; lise öğrencisi olmanın verdiği keyfi de öğrencilerimize yaşatıyoruz.

Özel Bursa Kültür Lisesi

Laboratuvar ortamında öğrenme

Özel Bursa Kültür Fen Lisesi ve Özel Bursa Kültür Anadolu Lisesi’nde matematiğe ve fen bilimlerine ilgi duyan öğrencilerimize; bilimsel çalışma yöntemlerini ve teknolojik olanakları kullanma yetkinliğini laboratuvar ortamında kazandırıyor, teorik konulara eleştirel bakış açısı ile yaklaşmalarına ışık tutuyoruz.

Gençlerimizin tartışabilen; bilimsel, sosyal ve kültürel çalışmalara ilgi duyan bireyler olarak yetiştiriyor; matematik, fen bilimleri, laboratuvar ve uygulama çalışmalarına ağırlık veriyor, bilim insanı adaylarını yetiştiriyoruz.

Mesleki eğilimleri keşfetme

Gençlerimizin üniversite eğitiminden önce yeteneklerine uygun alanlara yönelebilmeleri, doğru meslek ve üniversite seçebilmeleri için çeşitli meslek gruplarıyla iş birliği yapıyoruz. Yaptığımız bu iş birlikleri sayesinde öğrencilerimizin, meslek gruplarını saha ortamında tanımaları ve staj yaparak deneyimlemelerini sağlıyor; kendilerine, ilgi alanlarına uygun meslek gruplarını keşfetmelerine imkân veriyoruz.

DİL EĞİTİMİ

Özel Bursa Kültür Fen Lisesi ve Özel Bursa Kültür Anadolu Lisesi’nde, disiplin içerisinde samimi bir ortamda mutlu ve özgüven duygusu gelişmiş bireyler olarak yetişen öğrencilerimizin, Dünya ile entegre olabilmeleri için yabancı dil eğitimi kur sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Avrupa’da ortak bir yabancı dil öğretim programı ve yabancı dil öğretiminde ortak standart, ortak ölçütler ve buna dayalı bir araç geliştirmeyi hedefleyen The Common European Framework (Avrupa Dil Pasaportu) seviyeleri temel alınarak oluşturulan seviye sınıfı (kur eğitimi) uygulanır. Sene başında yapılan seviye tespit sınavıyla belirlenen kur sınıfları belirlenir.

Kur sisteminin yanı sıra “Debate” İngilizce münazara yarışmaları düzenlenir. Yıl boyunca devam eden münazaralar yarı final ve büyük final ile sonuçlanır. Öğrencilerin, topluluk önünde konuşma, dil becerilerini geliştirme, beden dili ve mimikleri kullanarak seyirciyi etkileme gibi becerilerini de geliştiren bu etkinliğin en büyük katkısı; savunulan görüşün İngilizce olarak derinlemesine araştırılması, gerekçeleri ve örnekleri sunularak, karşı görüşün fikirlerini çürütmek ve bunu jüriye İngilizce olarak sunmalarıdır.

Okulumuzda dil eğitimiMUN (Model Unıted Natıons) çalıştayları ile taçlandırılır. Bu etkinlik, lise ve üniversite seviyesinde öğrencilerinin Birleşmiş Milletlerdeki güncel konuları İngilizce tartıştığı, devletler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin rollerini öğrencilerin üstlendiği bir simülasyondur.

Öğrencilerimiz birden fazla komisyonda, insan haklarından iklim değişikliğine kadar pek çok güncel konuyu Birleşmiş Milletler Komisyonundaki ülkelerin rollerini üstlenerek İngilizce olarak tartışır ve çözüm ararlar. Hem bakış açılarını ve genel kültürlerini hem de İngilizcelerini geliştirirler.

Türk ve yabancı öğretmenler ile eğitim gören öğrencilerimiz, dilin yapısını temel kavramları öğrendikleri main course (ana ders) ve okuma, yazma dinleme ve konuşma becerilerini geliştiren skills ( beceri dersi ), İngilizce konuşma odamızda rahat bir ortamda, kendini ifade etme ve konuşma becerilerini geliştiren ve iki öğretmen ile iki farklı gruba ayrılarak işledikleri speaking (konuşma dersleri) ve ayrıca daha küçük gruplarda farklı öğretmenler ile group speaking (grup konuşma dersleri) dersleri görürler.

Dilin yapısını ve kurallarını öğrenip dil kullanımı ile ilgili konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerilerinin gelişimini desteklediğimiz okulumuzda ders içerisinde ve dışında yapılan performans ve projeler, veli katılımlı portfolyo sunumları, sergilenen tiyatro oyunları, müzikaller ve skeçler, okulumuz cep sinemalarında izletilen filmler, özel etüt salonlarımızda gerçekleştirilen 5 kişilik gruplar halindeki konuşma dersleri sayesinde pekiştirilir.

Ölçme ve Değerlendirme

Her dönem Özel Bursa Kültür Okulları tarafından bir kez yapılan, EPE (İngilizce Değerlendirme Sınavları) sınavlarımız ile öğrencilerimizin okuma, anlama, dinleme ve konuşma becerileri ölçülüp değerlendirilir. EPE sınav sisteminde birinci oturumda okuma, yazma ve dinleme bölümlerinin olduğu yazılı sınav, ikinci oturumda ise konuşma becerisinin farklı jürilerde mülakatlar ile değerlendirildiği sözlü sınav uygulaması yapılır. Her bir öğrencinin 5-7 dk. arası iki öğretmenle sözlü mülakata tabi tutulduğu sınavda, öğrenciler sınav kriterlerine göre notlandırılır ve çalışma programları bu doğrultuda oluşturulur.

Ayrıca istenen hedeflere uygun belirlenmiş, sınıf içi portfolyo çalışmaları ve performans etkinlikleri ile öğrenme süreçleri değerlendirilip, gözlem formları ile program hedeflerinin gerçekleştirilme düzeyi ölçülür.

REHBERLİK HİZMETLERİ

Kültür Anadolu/Fen Lisesinde, rehberlik hizmetleri önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışı ile yürütülür. Öğrencilerimiz bu anlayışla yürütülen her türlü rehberlik ve psikolojik danışma hizmetinden faydalanırlar. Öğrenciler, bireysel farklılıklara saygı duyulan ve gizlilik ilkelerinin kullanıldığı bir ortamda hizmet aldıklarını hissederler.

Rehberlik hizmetlerimizin amacı;

 • Öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini izlemek, değerlendirmek ve desteklemek
 • Olumlu ve gerçekçi benlik gelişimin sağlanmasına destek olmak
 • Problem çözme becerisinin kazandırılmasına destek olmak
 • Sağlıklı iletişim becerisinin kazandırılmasına yardımcı olmak
 • Anne - babaların gereksinim duyduğu konularda rehberlik hizmeti sunmaktır
Rehberlik Çalışmalarımız
Grup Çalışmalarımız

Öğrencinin kendini ve yeteneklerini keşfetmesi için düzenlendiğimiz önleyici ve gelişimsel grup çalışmaları, öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini desteklemeyi amaçlar. Haftada bir saat olmak üzere öğrencilerimize, belirlenen plan doğrultusunda grup rehberlik hizmetleri sunulur. Bu hizmetler;

 • Hafıza egzersizleri
 • Dikkat ve konsantrasyon geliştirmeye yönelik çalışmalar
 • Hedef belirlemeye yönelik çalışmalar
 • Verimli ders çalışma yöntem ve teknikleri
 • Test çözme teknikleri
 • İletişim becerileri
 • Değerler eğitimi
 • Teknoloji ve internetin doğru kullanımı
 • Öfke Kontrolü
Bireysel Çalışmalarımız

Öğrencilerimiz; motivasyon, dikkat ve konsantrasyon sorunu, kendilerine uygun ders çalışma yöntemleri, sınav kaygısı, kariyer planlama, meslek seçim, gelecek kaygısı gibi konularda rehberlik servisinden randevu alarak bireysel olarak faydalanırlar.

Mesleki Rehberlik Çalışmalarımız

Rehberlik servisimiz, öğrencilerimizin kendilerini ve meslekleri tanıyarak kendileri için en uygun mesleki yönelimlerini keşfetmelerini amaçlar. Bu amaç doğrultusunda;

 • Meslekleri tanıtıp bu mesleğin gerektirdiği kişilik özelliklerini, çalışma olanakları, geleceği, gelir durumu, iş bulma imkanları gibi konularda öğrencileri bilgilendirerek öğrencinin kendisine uygun mesleği seçmesine rehberlik edilir.
 • Öğrencilerimizin meslekleri ve çalışma koşullarını daha yakından tanımaları adına öğrencilerimize 3 hafta süre ile hedefledikleri meslekten staj yapma imkânı sunulur.
 • Kariyer günleri kapsamında öğrencilerimize meslekler, iş dünyası, geleceğin meslekleri gibi konularda seminerler düzenlenir.
 • Öğrencilerin üniversiteleri daha yakından tanıma ve motivasyonunu arttırmak adına üniversite gezileri düzenlenir.

KAMPÜSTE YAŞAM

Adeta bir üniversite kampüsünü anımsatan kampüslerimizde tiyatro salonu, kütüphane, fen laboratuvarı, resim atölyesi, müzik odası, spor alanları, buz pisti, binicilik maneji ve kapalı spor salonları öğrencilerimize sunulmaktadır.

Tüm sınıfların akıllı tahta sistemi ve üst teknoloji ile donatıldığı kampüslerimizde bulunan kütüphanelerimiz, okumayı teşvik etmek, “yaşam boyu öğrenme” bilincini kazandırmak üzere öğrencilerimize hizmet vermektedir. Okuyan, sorgulayan, donanımlı ve yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmeyi amaçladığımız kampüslerimizdeki kulüp ve hobi etkinlikleri aynı sosyal gelişimi de desteklemektedir.

ETKİNLİKLERİMİZ ve KULÜPLER

Bireyin hayata hazır olmasının yolu şüphesiz ki kendi tanımasından geçiyor. Kendini tanıyan, kültürel, sosyal becerilerini keşfeden her birey kaliteli zaman geçirdiği gibi mutlu bir birey de oluyor. İşte bizler de tam bu nedenle, disiplinden asla taviz vermediğimiz akademik programımızın dışında kalan zamanlarda, öğrencilerimiz hem kendilerini tanıyıp keşfetsin, kaliteli vakit geçirebilsinler diye sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri oldukça çeşitlendirdik. Kültür Anadolu ve Kültür Fen Liseleri’nde öğrencilerimiz sosyal-kültürel ve sportif alanda toplam … dalda, … etkinlik gerçekleştirebiliyorlar.

SANATSAL-SOSYAL-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

 • Görsel Sanatlar
 • Fotoğrafçılık
 • Tiyatro
 • Münazara
 • Edebiyat
 • Hat Sanatı
 • Karikatür
 • Ebru
 • İletişim Becerisi
 • İllüstrasyon ve Karakter Tasarımı
 • Sosyal ve Toplumsal Bilinç
 • Robotiks
 • Modern Dans
 • Müzik
 • Satranç
 • Halk Oyunları
 • Film Gösterileri
 • Drama
 • Geziler

SPORTİF ETKİNLİKLER

 • Basketbol
 • Tenis
 • Voleybol
 • Buz Pateni
 • Futbol