Kültürlü araştırmacılar, “Nesli Tükenmekte Olan Hayvanları” araştırmaya durmaksızın devam ediyor

Kültürlü araştırmacılar, “Nesli Tükenmekte Olan Hayvanları” araştırmaya durmaksızın devam ediyor

24.11.2017

Bilimsel araştırma basamaklarından “Problemi Görme”, “Sorunun Çözümüne Yönelik Hipotez Oluşturma”, “Problem ile İlgili Bilgi Toplama” basamaklarını geçtiğimiz haftalarda geride bırakmıştık. “Sorunun Çözümüne Yönelik Hipotezimiz”: Hayvanların sesini insanlara duyurarak nesillerin tükenmesine engel olabiliriz. Bu sayede nesli tükenmekte olan bu hayvanların popülasyonunda olumlu gelişme kaydedeceğimizi düşünüyoruz. Hedeflediğimiz amaç doğrultusunda çalışmalarımıza hız verdik. Kültürlü Araştırmacılar tarafından hazırlanan “Neslimiz Tükenmesin!” maskelerini çubuk kuklaya dönüştürdük ve incelediğimiz her “Nesli Tükenmekte Olan Hayvanın” sesi olduk.